Účinkující 2018
 
Pavol Praženica klavír
V současnosti studuje na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Jeho pedagogem je doc. MgA. L. Tichá. Kromě toho od roku 2009 navštěvuje třídu talentovaných dětí a studentů na Hudební Akademii múzických umění v Praze pod pedagogickým vedením prof. A. Vlasákové. Současně se od roku 2015 věnuje sólovému zpěvu ve třídě J. Mrázka.

Mezi jeho výrazné úspěchy patří vítězství na soutěži Pro Bohemia v Ostravě v roce 2013 nebo vítězství na Mezinárodním klavírním festivalu Glubczycích v Polsku. Mimořádně úspěšným se stal rok 2015 s vítězstvím v soutěži Klavírní Orava v Dolním Kubíně a především s titulem absolutního vítěze Prague Junior Note. V květnu 2016 obsadil vynikající druhé místo bez udělení první ceny v mezinárodní soutěži W. A. Mozarta v Římě a stal se vítězem Virtuosi Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem. V roce 2017 se stal vítězem ústředního kola soutěže ZUŠ a současně obsadil druhé místo na prestižní mezinárodní soutěží Petra Toperczera v Košicích na Slovensku. V listopadu téhož roku získal titul laureáta na soutěžní přehlídce Mladý klavír pražské konzervatoře.

Následně Pavla přizval Československý komorní orchestr Praha jako sólistu Vánočního koncertu v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. V prosinci 2014 společně s Rastislavem Lalinským vystoupil na recitálu v sídle Státního komorního orchestru Žilina.V prosinci roku 2015 vystoupil na čtyřech po sobě následujících Vánočních koncertech se Státním komorním orchestrem Žilina v Domě umění Fatra.

V únoru letošního roku Pavol vystoupil v Rudolfínu v pořadu Mladé talenty Josefu Sukovi se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK.

- zpět -