Účinkující 2018
 
Adam Honzírek kontrabas
Po studiu ZUŠ se jeden rok vzdělával na Konzervatoři Brno ve třídě Mgr. P. Klečky. Dnes studuje na Konzervatoři Jana Deyla v Praze taktéž ve třídě P. Klečky.

Od roku 2016 je již podruhé členem orchestrální akademie orchestru PKF- Prague Philharmonia. S tímto orchestrem také koncertoval v různých zemích, například: Japonsko, Čína, Omán, Německo, Polsko.

Ze soutěžních úspěchů lze zmínit

  • 1. cenu na Soutěži konzervatoří
  • 1. cenu národního kola Eurovision Young Musicians
  • 2. cenu z interpretační soutěže České filharmonie
  • - zpět -