Účinkující 2018
 
Jakub Pikla dirigent

Po studiích na Gymnáziu Chotěboř zahájil studium Konzervatoře Pardubice obor dirigování ve třídách prof. J. Brycha, T. Židka a J. Svejkovského. Od roku 2016 je posluchačem AMU v Praze u prof. T. Koutníka, J. Brycha a L. Svárovského.

V letech 2011–2013 vedl Pěvecký sbor Gymnázia Chotěboř, který sám založil, v roce 2014 vedl Komorní sbor Orfeus Pardubice. Od roku 2013 do září 2016 pracoval jako druhý sbormistr Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Od září 2014 je sbormistrem ŽPS Donatio Artis Golčův Jeníkov a od září 2016 sbormistrem SPS Doubravan Chotěboř.

Jako sbormistr se podílel na nastudování různého vokálně-instrumentálního repertoáru (Stabat Mater A. Dvořáka, Rekviem W. A. Mozarta nebo Dream of Gerontius E. Elgara). Jako dirigent spolupracuje pravidelně se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice nebo jinými regionálními tělesy (Pardubický komorní orchestr, soubor Vox humana, Chotěbořský komorní orchestr, Východočeský studentský orchestr aj.). Z profesionálních orchestrů je to např. Pardubická komorní filharmonie (absolventský koncert 2017).

V roce 2014 získal 1. místo na Mezinárodní dirigentské soutěži v Žilině, v listopadu 2015 2. místo na Mezinárodní dirigentské soutěži v Banské Bystrici a 2. cenu ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2015.

- zpět -