Účinkující 2018
 
Martin Chudada klavír

Martin se narodil v Žilině. Na klavír začal hrát v šesti letech a již za dva roky se stal mimořádným posluchačem Konzervatoře v Žilině ve třídě prof. D. Švárnej. Od roku 2014 žije Martin v Praze, kde studuje gymnázium Jana Keplera a zároveň je žákem prof. M. Cibulkové na ZUŠ Jižní Město. Na jeho uměleckém růstu se podílí i vynikající klavírista I. Kahánek.

Od raného dětství získává Martin ocenění na mezinárodních soutěžích (Concorzo internazionale di ezecuzione pianistica Agropoli – 1. cena, Amadeus Brno – 1. cena, Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice – 2. cena a cena prezidenta Slovenské republiky, Mezinárodní klavírní soutěž v Neapoli – 1. cena, Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře). Již jako desetiletý hrál sólově se Státním komorním orchestrem Žilina, později se Státní filharmonií Košice.

V roce 2015 získal Martin Chudada následující ocenění: 1. cena – Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga, 1. cena – Soutěž slovenských konzervatoří, 1. cena – Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa. V roce 2016 vyhrál Martin Chudada 1. cenu na Mezinárodní klavírní soutěži Beethovenův Hradec. Soutěžil zde ve věkové kategorii do 35 let. V listopadu 2016 pak Martin získal 1. cenu na mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem.

- zpět -