Účinkující 2018
 
Adam Plšek fagot

Hru na fagot začal studovat u P. Feldmanna. Nyní studuje na Hudebním gymnáziu v Praze u prof. L. Kořínka.

Během let se zúčastnil několika soutěží a obdržel na nich mnohá ocenění:

  • Ústřední kolo ZUŠ ve hře na dechové nástroje – 1. cena
  • Mezinárodní interpretační soutěž Pro bohemia Ostrava – 3. cena
  • Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně – absolutní vítěz
  • Interpretační soutěže dechových nástrojů v Pardubicích – absolutní vítěz
  • Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Wroclav –1. cena

Poslední cenu obdržel na soutěži Concertino Praga – 1. místo. V roce 2016 hrál sólově ve Dvořákově síni za doprovodu FOK.

- zpět -