Zvláštní ocenění

Předání čestného uznání pro hudební festival Mladá Praha
 
 

6. září 2012 se konala slavnostní recepce při příležitosti předání čestného uznání ministra zahraničních věcí Japonska MgA. Tomáši Čisteckému a prof. Yoshifumi Nakajimovi – předsedům českého a japonského výboru Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Ocenění předal japonský velvyslanec J. E. Toshio Kunikata s manželkou za přítomnosti dalších pozvaných hostů, kteří se na pořádání tohoto festivalu podílí.

Čestné uznání ministra zahraničních věcí se uděluje jednotlivcům nebo organizacím z celého světa a z mnoha různých oborů jako ocenění za aktivity, které napomáhají budování přátelských vztahů mezi Japonskem a ostatními státy. Společně s oceněním mimořádných zásluh má toto uznání sloužit také k tomu, aby jejich činnost v dané zemi získala ještě větší porozumění a podporu.

Mezinárodní hudební festival Mladá Praha je místem setkávání mladých hudebníků z České republiky, Japonska a celého světa. Koná se nepřetržitě již více než 20 let od roku 1991, a během této doby velmi významně přispěl k prohlubování přátelství mezi Českou republikou a Japonskem. Ministerstvo zahraničních věcí Japonska chce předáním tohoto čestného uznání vyjádřit svou úctu a dík oběma výkonným výborům za jejich dlouholetou práci pro tento úspěšný hudební festival.